ขอประชาสัมพันธ์ อบต.นาตงวัฒนา ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 145 ต้น ตามบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูน้ำสุรัววดี

ขอประชาสัมพันธ์
mungmee

Share: