วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ร่วมกับ จิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ และโรงเรียนบ้านป่าผาง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 4 ศูนย์ ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดอินทาราม บ้านปุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

mungmee

Share: