ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นสหกรณ์) บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาตงวัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,255.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,020.00ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพน นาแก้ว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
mungmee

Share: